Majas alfabet XYZ

En blomma på X har jag inte hittat
och ingen på Y fast jag tittat och tittat
men jag tänker inte sluta att leta
kanhända jag hittar något på Z

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify
Fler av Lena Andersson: Fler av Kerstin Andeby: Fler av Peter Wanngren: