Majas alfabet I - Iris

Här sitter jag och tänker det kan ni väl förstå
för någonting på i är inte lätt att hitta på
Men om ni skulle fråga mig
så kan jag faktiskt två:
Iris som är gula och Iris som är blå

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify
Fler av Lena Andersson: Fler av Kerstin Andeby: Fler av Peter Wanngren: