Majas alfabet T - Timotej

Tänk att i naturens famn
där har även grässtrå namn!
Det vackraste är timotej
ett namn som skulle passa mig

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify
Fler av Lena Andersson: Fler av Kerstin Andeby: Fler av Peter Wanngren: