Majas alfabet O - Ormbunke

Under ormbunken satt en näbbmus så tyst
han ville nog inte av regnet bli kysst
Du har det bra du som bor i en skog
sa jag och jag tyckte precis att han log

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify
Fler av Lena Andersson: Fler av Kerstin Andeby: Fler av Peter Wanngren: