Prinsessan Törnrosa

Törnrosa var ett vackert barn, vackert barn, vackert barn,
Törnrosa var ett vackert barn, vackert barn.

Hon bodde i det höga slott, höga slott, höga slott,
hon bodde i det höga slott, höga slott!

Då kom den onda fé därin, fé därin, fé därin,
Då kom den onda fé därin, fé därin.

Prinsessan sov i hundra år, hundra år, hundra år,
prinsessan sov i hundra år, hundra år.

Och häcken växte kämpahög, kämpahög, kämpahög,
och häcken växte kämpahög, kämpahög.

Då kom den vackra prins därin, prins därin, prins därin,
då kom den vackra prins därin, prins därin.

Törnrosa får ej sova mer, sova mer, sova mer,
Törnrosa får ej sova mer, sova mer.

Och prinsens dansa med sin brud, med sin brud, med sin brud,
och prinsens dansa med sin brud, med sin brud.

Och alla hjärtan frödja sig, frödja sig, frödja sig,
Och alla hjärtan frödja sig, frödja sig.

Prinsessan Törnrosa. (ur Sånglekar från Nääs)

Stor ring; inom densamma en mindre. En af deltagarna är ledare.

Denne utser en flicka till prinsessa Törnrosa, en annan till ond fé och en gosse till prins. Törnrosa sätter sig inom den inre ringen med handen under kinden. Feen och prinsen gå utanför den stora ringen. Under sången rör sig den yttre ringen med-, den inre motsols.

Törnrosa var ett vackert barn, vackert barn, vackert barn,
Törnrosa var ett vackert barn, vackert barn.

Hon bodde i det höga slott, höga slott, höga slott,
Hon bodde i det höga slott, höga slott.

Den inre ringen lyfter armarna till hög kedja.

Så kom den onda fé därin o. s. v.

Den onda feen går in uti ringen till Törnrosa och lägger sin hand på hennes hufvud. Törnrosa sluter ögonen och faller i slummer, och feen går ut.

Törnrosa sof i hundra år o. s. v.

Törnrosa sofver.

Då växte häcken kämpahög o. s. v.

Den yttre ringen stannar och bildar hög kedja.

Så kom den vackra prins därin o. s. v.

Den yttre ringen sätter sig åter i rörelse, och prinsen går in till Törnrosa.

Törnrosa må ej sofva mer o. s. v.

Prinsen lägger sin hand på Törnrosas hufvud, och hon vaknar. Han tager henne så i handen, hvarvid hon reser sig upp.

Och alla hjärtan glädja sig o. s. v.

Prinsen och Törnrosa fatta hand i hand och dansa om åt samma håll som den yttre ringen. Takten liflig.

Tra-la-la, la la, la la la, o. s. v.

I ännu lifligare takt fortsättes dansen.

Feen blir prinsessa. Ledaren utser ny fé och ny prins, hvarpå leken börjas om. Ringarna växla rörelseriktning.

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify
Fler av Okänd: Fler av gammal danslek: