Små små fågelungar sova i sitt bo

Små, små fågelungar
sova i sitt bo.
Lilla fågelmamma
får då litet ro.
Hon brukar flyga hit och dit
och söka något gott,
ty barnen har så stor aptit
och aldrig nog de fått.

Små, små fågelungar
inte flyga kan.
De kan bara gapa, säga pip ibland.
“Om ni gör som mamma gör,
så kan ni flyga snart,
nu vingen upp och ner vi rör,
nu flyger vi med fart.”

Liten fågelunge
är på marken kvar,
kunde inte flyga,
glömde hur det var.
Han viftar så med vingar små,
men kommer inte opp,
han ropar på sin mamma då,
han gör små skutt och hopp.

Två små barn i skogen
går att plocka bär.
De hör någon pipa,
undrar vad det är.
De till den lilla ungen går,
de sakta lyfter den.
Då luft han under vingen får,
han flyga kan igen.

Lyssna med YouTube

Lyssna med Spotify