Megavega

I sitt företag MegaVega arbetar Vega Ranstam med tillgänglighet för döva, hörselskadade och personer med språkstörning, så som; undervisning i teckenspråk och Tecken som stöd, sång på teckenspråk, videoredigering av teckenvideor, korrekturläsning av svenska och teckenspråk, undertextning på svenska och engelska, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning med mera.


Bockarna Bruse

Bä bä vita lamm

Ekorrn satt i granen

Mors lilla Olle